Om oss

Andréasson Public Relations

Vi arbetar engagerat, kreativt och resultatinriktat med en tydlig koppling till våra kunders övergripande kommunikationsstrategi och affärsbehov. Våra kunder är såväl svenska som internationella företag och organisationer som ser PR som ett effektivt verktyg för att bygga starka varumärken och nå ut med sina nyheter till en relevant marknad. Många av våra kunder har varit oss trogna i många år och det är vi stolta över.

Vi som jobbar på Andréasson PR har stor kunskap inom de branscher där många av våra kunder är verksamma, som exempelvis IT, hälsa, ekonomi, energi, livsmedel och turism. Vi har även lång erfarenhet av att rikta våra aktiviteter mot såväl konsument som bransch och samhälle. Byrån grundandes av Petter Andréasson 1987.

Därför behövs PR

Att vårda relationerna med omvärlden och att kommunicera rätt budskap i rätt kanal till rätt målgrupper har blivit avgörande för framgång hos alla slags verksamheter i dag. Konsumenterna har mer makt än någonsin när det gäller företag och organisationers anseende. På Andréasson Public Relations bygger vi vår verksamhet på insikter om vilka krav detta ställer på företags och organisationers kommunikation.

Detta ställer stora krav på dagens företagsledare. De måste ha förmågan att själva kommunicera offensivt till många olika intressenter i omvärlden. Samtidigt måste de klara av att organisera verksamheten ur ett kommunikativt perspektiv. Det logiska valet blir att ta hjälp av utomstående specialister för kommunikationsarbetet.

PR bygger varumärke

Att vara ett varumärke som betyder något för sin målgrupp är viktigt för att lyckas med sina affärsmål. Andréasson Public Relations arbetar strategiskt och operativt med PR för att skapa bestående värden för våra kunders varumärken. Vi hjälper företag att bilda opinion, skapa uppmärksamhet, övertyga omvärlden om sina budskap och argument, vårda sitt anseende och att ta initiativet i media.

Att höras och synas på ett positivt och genomtänkt sätt i rätt sammanhang som exempelvis på redaktionell plats i media, på sociala medier eller vid seminarier och event ger mervärde till affärerna i form av:

  • starka varumärken
  • stöd till marknadsföring och försäljning
  • aktieägarvärde

För att på bästa sätt bygga varumärke med PR arbetar vi med en genomtänkt helhetssyn på kommunikation som omfattar företagets samtliga intressenter: kunder, marknad, medarbetare, ägare, finansmarknad, myndigheter, organisationer och media.

Så arbetar vi!

Vi åtar oss längre samarbeten och kortare uppdrag, helt beroende på våra kunders behov. Varje uppdrag är unikt och anpassat efter en speciell situation. Därför börjar ett uppdrag ofta med att vi tillsammans med kunden arbetar fram en strategisk PR-plan med budskapsplattform och aktiviteter som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet. På Andréasson PR arbetar vi med PR-garanti.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå