Golvbranschen GBR

Bakgrund

Andréasson PR och Golvbranschen har haft ett PR-samarbete sedan 2015. Golvbranschen är en branschorganisation för golvtillverkare och golvläggarföretag. Andréasson PR och Golvbranschen arbetat med många olika PR- projekt under åren.

Utmaning

Den främsta utmaningen för Golvbranschen har varit att lyfta branschorganisationen, dess olika funktioner och att se till att fler golvföretag blir medlemmar.

Strategi

För att nå ut till Golvbranschens inriktade målgrupper har Andréasson PR producerat innehåll som rör olika ämnen: Utbildningsfrågor och rekrytering, kvalitetsarbete i branschen, miljö- och hållbarhetsfrågor, samt ekonomiska och politiska frågor som påverkar branschen.

Genomförande

Andréasson PR har bland annat producerat broschyrer, intervjuer, pressmeddelanden, rapporter och krönikor som fått genomslag i både branschmedier och lokal/regional press.

Resultat

Andréasson PR arbete har stärkt Golvbranschen som branschorganisation. Vi har skapat publicitet och fått uppmärksamhet för branschen. Vi har även hjälpt till vid diverse utmaningar branschen stått inför.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå