Hållbar biltvätt

Bakgrund

Andréasson PR arbetar löpande med miljöinitiativet Hållbar biltvätt, som försöker få människor att sluta tvätta bilen på gatan. Varje år utser Hållbar biltvätt den kommun i Sverige som varit bäst på att informera om hur man tvättar bilen på rätt sätt under det gångna året. Den kommunen blir utsedd till Årets biltvättarkommun. Andréasson PR tog tillsammans fram idéen med Hållbar biltvätt 2018 och i samband med prisutdelningen 2023 så hjälpte Andréasson PR, som tidigare år, till med allt PR-arbete.

Utmaning

En utmaning med prisutdelningar som dessa är att de ibland kan drunkna bland alla andra priser som media får ta del av. 2023 var också kantat med många oroligheter i världen, vilket påverkar nyhetsflödet och att andra nyheter ofta bortprioriteras.

Lösning

Uppdraget innebar både strategiskt och operativt arbete. Andréasson PR gjorde en grundlig analys av enkäterna som skickats ut till samtliga kommuner, för att sedan kunna utse de tio bästa i landet tillsammans med Hållbar biltvätt. En kommunikationsplan sattes och pressmeddelanden togs fram till lokalpress i topp tio kommunerna, samt ett riktat mot branschpress. Vi skötte även all mediebearbetning, sålde in intervjuer med talespersonen för Hållbar biltvätt, samt planerade och medverkade vid den fysiska prisutdelningen till den vinnande kommunen. Vi gjorde även en contentfilm till sociala medier.

Resultat

Årets biltvättarkommun fick bra genomslag och syntes i en rad olika lokal- och branschmedier. P4 Dalarna rapporterade om årets vinnare och intervjuade Hållbar biltvätts talesperson. Totalt syntes nyheten i elva pressklipp, med en potentiell räckvidd på 203 500 personer.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå