Sportson

Bakgrund

Sportson är en etablerad cykelspecialist i Sverige med 28 butiker över hela landet. Företaget startade på 80-talet och har sedan dess vuxit till att bli Sveriges största cykelspecialistkedja. Målet är att kunna erbjuda varje kund en cykel som passar den enskildes behov och därför erbjuder Sportson ett brett sortiment av kvalitetscyklar och tillbehör.

Utmaning

Sportson vill skapa en ökad medvetenhet kring cyklingens positiva effekter på hälsan, miljön och vardagen. Men också förstås bygga sitt varumärke i bredare bemärkelse för att attrahera fler franchisetagare till Sportsonkonceptet. En av utmaningarna är därför att också nå de som inte ser sig själva som cyklister. I uppdraget ingår därför att lyfta fram cykeln som ett praktiskt verktyg för att få ihop vardagspusslet.

Lösning

Andréasson PR uppdrag är både strategiskt och operativt. Fokus i den löpande kommunikationen är att betona vikten av att ha rätt cykel och utrustning och att öka medvetenheten kring cykelsäkerheten och för att sätta cyklingen på den allmänna agendan. I andra hand ligger fokus på att kommentera frågor såsom infrastruktursatsningar, incitament (förmånscykling, momsaspekter), säsongsvariationer med mera och öppna upp för debatt- och intervjumöjligheter.

I detta arbete genomför och sammanställer Andréasson PR en återkommande årlig undersökning bland Sportsons breda kundkrets för att ”ta tempen” på deras syn på säker cykling, vad som gör att man kanske avstår att cykla (brist på cykelbanor, hastigheter med mera). Resultaten presenteras i rapporter och utspel i media via talespersoner.

Resultat

Sportsons närvaro på redaktionell plats har ökat med 52 procent per år sedan starten av samarbetet. Ämnen som berörts i utspel och intervjuer handlar om försäljningsökning, cykeltips, nya butiker och debatter kring infrastrukturfrågor. Synligheten omfattar både regional och nationell press samt radio och podd.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå