Förbättra internkommunikationen

Vad kan Andréasson PR hjälpa till med?

Vi kan erbjuda strategisk rådgivning kring hur din organisation på bästa sätt kan effektivisera internkommunikationen för att bidra till ökad delaktighet, arbetsglädje och affärsnytta. Alla anställda – och de externa resurser ni anlitar – är ambassadörer för verksamheten och med en väl fungerande internkommunikation minskar riskerna för missförstånd och missnöje. Vi kan även hjälpa till att skriva begripliga texter med tydliga budskap.

Lösning

Skapa en tydlig struktur för vem som ska göra vad och när! Bestäm om det är sms, mail eller telefonsamtal som gäller när det är brådskande, kommunicera vad som händer internt och extern regelbundet vid möten, i mail eller i nyhetsbrev och bestäm vad de anställda ska och inte ska säga om företaget i sociala medier. Glöm inte att uttrycka dig begripligt!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå