Nå ut i media i andra länder

Vad kan Andréasson PR hjälpa till med?

Vi ingår i det internationella PR-nätverket Fleishmann-Hillard International Communications och kan genomföra våra tjänster i de flesta länder. Exempelvis behöver du bara ha kontakt med oss, men kan få din nyhet lanserad till media även i Norge, Danmark och Finland.

Lösning

Anpassa materialet till lokala förhållanden! Vilka aktiviteter som lämpar sig kan skilja sig mycket mellan olika länder även om det inte skiljer så mycket mellan de nordiska länderna. Nyheter och lanseringar behöver anpassas till lokala förhållanden, texter behöver översättas och det är bra om dina kontakter med media i andra länder kan skötas av någon som har goda kunskaper om lokala förhållanden och upparbetade lokala mediekontakter.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå