Ökad synlighet hos nya kundgrupper

Vad kan Andréasson PR hjälpa till med?

Vi brukar starta ett samarbete med en workshop där vi tillsammans lägger en strategi för vad som ska göras, hur det ska göras och av vem. Vi kan målgruppsanpassa din kommunikation (mot konsument, bransch eller samhälle), genomföra undersökningar, producera text, bild och film för alla kanaler, kartlägga intressenter, arrangera event och bidra med ett brett kontaktnät inom media och offentlig förvaltning.

Lösning

Starta med en genomtänkt strategi! Planera och utför PR-aktiviteter som synliggör ditt varumärke i media som är relevant för den målgrupp du vill nå. Kanske vill du göra ett samarbete med någon person som berör nya kunder, genomföra en attitydundersökning eller arrangera en tävling på sociala medier?

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå