Public Affairs

Vi arbetar mycket med opinionsbildning. Public Affairs är nödvändigt när man vill rikta information som kan påverka lagar, förordningar och offentliga beslut i en önskad riktning. Det sker bland annat genom opinionsbildning i media och träffar med politiker.

Andréasson Public Relations erbjuder bland annat följande tjänster inom området:

  • Proaktiva kommunikationsstrategier
  • Analyser av politiska och offentliga beslutsprocesser
  • Systematisering, inventering och identifiering av aktörer
  • Bevakning och analys av händelseutvecklingen i en specifik fråga samt dess historiska förlopp
  • Författande av underlag för presentationer och texter samt av artiklar
  • Kontakter och möten med politiker och tjänstemän på departement, organisationer och företag
  • Opinionsbildande kampanjer
  • Undersökningar

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå