Textproduktion

Om du ska skriva begripliga och intresseväckande texter till exempelvis företagsrapporter, tidningar, webbplatser, nyhetsbrev eller Facebook-uppdateringar kan du behöva målgruppsanpassa texterna, dels innehållsmässigt, dels språkligt. Det är viktigt att formatera utifrån vad som berör läsarna i respektive målgrupp och kanal, exempelvis har tandläkare ett annat behov av information om tänder än vad köpare av tandläkarens tjänster har.

Exempel på Andréasson PR kan hjälpa till med:

  • Rådgivning och rekommendationer kring vad som intresserar media
  • Producera pressmaterial till utskick, träffar eller webb samt skicka, trycka publicera materialet
  • Kartläggning av nyckelmedia
  • Skriva debattartiklar, rapporter och utlåtanden
  • Skriva säljande texter för kundkommunikation
  • Skriva artiklar och reportage för internt eller externt bruk
  • Producera och skicka ut nyhetsbrev
  • Skriva inlägg till sociala medier
  • Översättning av text och anpassning till lokal målgrupp

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå